Český fousek a Německý ohař drátosrstý - chov, výcvik, zkoušky, výstavy, lov

Zaječí hon

Publikováno v Aktuality 2014

6.12.2014

On Friday battue wild boar, shot 16 pieces of wild boar, 3 mouflon and 7 foxes and Saturday a nice hunt menin06122014hares, where he hunting 221 wild hares. Rouse z Hložku and Aron Bednárecké kopce do good work in hunt.
V pátek naháňka na černou zvěř, střeleno 16 kusů černé tvěře, 3 muflonky a 7 lišek a v sobotu krásný hon na zajíce, kde se ulovilo 221 zajíců divokých. Rouse a Aron pracovali velmi dobře.

Fotky z tohoto honu a minulého jsou ve >> fotogaleriimenin06122014

menin06122014